Цени

Времето за изработване, както и цената зависят от сложността и големината на поръчката.

Цената на шарж с размер 30/40 см., за един човек е 80 лв., за двама 100 лв.

Шарж с размер 20/30 см., за един човек е 60 лв., за двама 70 лв.

Шарж с размер 15/21 см., за един човек струва 55 лв.

Цените не включват рамка.

Свържете се с мен